top of page

Algemene voorwaarden

1. Honorarium en rechten

 • De opdrachtgever betaalt het honorarium, onkosten en het transport. Voor deze vergoeding krijg je als opdrachtgever het gebruiksrecht op het gemaakte beeldmateriaal. Dit wil zeggen dat de fotograaf de eigenaar blijft van de foto's maar jij als klant behoudt het recht om het werk te gebruiken voor je eigen promotie. Dit wil zeggen dat je de foto's mag gebruiken op jou social media/website/...

 • De opdrachtgever verbindt er zich toe elke exploitatie van het foto- en beeldmateriaal gepaard te laten gaan met de vermelding: “©/Fotograaf Birgit Sterckx”

 • Het volledige honorarium en alle aangegane kosten dienen betaald te worden, zelfs bij niet-gebruik van de opname. 
   

2. Eigendomsrechten

 • De fotograaf behoudt in alle omstandigheden het volle eigendomsrecht op al het foto- en ander beeldmateriaal dat aan de opdrachtgever wordt geleverd inclusief de eigendom van de cliché, matrijzen en andere dragers. 

 • De foto's die gemaakt worden door Birgit Sterckx worden aanschouwd als een artistiek werk en zijn daarbij onderhevig aan auteursrechten. 

 • Het is niet toegelaten het beeldmateriaal door te sturen naar 3e partijen. Indien een 3e partij gebruik wil maken van de foto's, dienen zij een gebruikslicentie aan te kopen en kunnen ze de fotograaf hiervoor rechtstreeks contacteren. 

 • Beeldmateriaal gemaakt door Birgit Sterckx kan ten allen tijden gepubliceerd worden op haar website en Instagram. Daarnaast kan de fotograaf het beeldmateriaal ook gebruiken voor andere promotionele doeleinden en publicaties, waaronder portfolio, advertenties, sociale media, tijdschriftartikelen, wedstrijden, in drukwerk, beursmateriaal en demonstratie materiaal. Indien u dit niet wenst, dient u de fotograaf hiervan op de hoogte te brengen.
   

3. Publicaties in gedrukte media (zoals kranten of magazines) of online media

 • Indien het beeldmateriaal voor (commerciële) doeleinden gebruikt worden (zoals drukwerk in magazines of kranten), dan overleg je met de fotograaf voor het doorsturen van de beelden, zij bepaalt de auteursprijs voor het gebruik van het beeldmateriaal. Deze prijzen worden gebaseerd op de tabel van sofam (https://www.sofam.be/nl/30/Belgische-tarieven

 • Reproductie zonder voorafgaande toestemming: Wanneer het beeldmateriaal zonder voorafgaande toestemming van de fotograaf wordt gereproduceerd, wordt er een schadevergoeding van 200% van het basisrecht met een minimum van 123, 95 EUR per reproductie voorzien. 

 • Bij reproductie zonder naamsvermelding: Wanneer een werk zonder naamsvermelding van de auteur en/of zijn rechthebbende wordt gereproduceerd, wordt er een schadevergoeding van 100% van het basisrecht met een minimum van 123,95 EUR per reproductie voorzien

 • Indien de klant de foto's gebruikt voor commerciële doeleinden zonder gepaste vergoeding voor de fotograaf, zullen gerechtelijke stappen ondernomen worden. Contacteer steeds de fotograaf voor overleg bij vragen ivm commercieel drukwerk.
   

4. Rechten van derden

 • De fotograaf is niet aansprakelijk voor het bekomen van het akkoord van de houders van de auteursrechten, naburige rechten, afbeeldingsrechten, merkenrechten, wier werken, prestaties, afbeeldingen of merken afgebeeld zijn op het materiaal en nodig zijn voor het gebruik van het foto- en ander beeldmateriaal en ook niet om de daarmee gepaarde kosten te betalen. Deze bedragen zijn niet inbegrepen in het honorarium, zelfs indien de selectie van de afgebeelde persoon door de fotograaf in opdracht van de opdrachtgever werd verricht. Desgevallend zal de opdrachtgever de fotograaf vrijwaren voor elke aanspraak die deze houders laten gelden lastens de fotograaf ingevolge de exploitatie van het foto- en ander beeldmateriaal door de opdrachtgever. 
   

5. Annulatievoorwaarden

 • Bij annulatie na 24 uur voor afspraak: 100% van de prijs voor de geplande reportage wordt aangerekend, vermeerderd met alle aangegane kosten.

 • Bij annulatie na 2 dagen voor afspraak: 50% van de prijs voor de geplande reportage wordt aangerekend, vermeerderd met alle aangegane kosten.

 • Bij annulatie tot 1 week voor afspraak: Kosteloze annulatie


bottom of page